E CHI GHIÈÈ!

14463018_10207150679830758_8487070347996754487_n

Poesia in vernacolo calabrese

Oh…focu miooo,
quantu cosi strani vijiu io!
Su picciriia ma intelligenti
e non nci voli a palla magica
u capisci com è a genti.
Quantu bugii chi dinnu…
e quanta scena fannu!!!
Bastarria pocu…
nommu fannu dannu!
Na vota pane e verità
oji palle e falsità,
chi società i spaccamattuni
nenti fatti, tutti paroli…
na massima di farfalluni;
tutti caminanu cu cellulari
e si hai bisognu, si tu chi l’ha chiamari!
E chi ghiè…
chi diventau stu mundu!
Non nc’ è umanitá
stamu arrivandu o fundu.
Cu fuji, cu grida, cu scappa…
poveri nui, amaru cu nci ncappa.
Pari na giostra i pacci:
i servietti diventaru mappini
e i mappini diventaru servietti
mbeci u fannu favori,
fannu sulu dispetti.
E chi ghiè!!!
Mi gira forti a testa
e mi ndi staiu in disparti,
nta stu burdellu
non vogghiu u pigghiju parti.
E staiu queta…queta
ma capisciu tuttu…
Fazzu finta i nenti,
e mi ndi futtu!
Oh focu miooo
quanti cosi belli scrivu…io!!!

Teresa Averta

Annunci