BELLA FIGGHIOLA

17361577_10208450770492212_5997421928333005890_n.jpg

Bella figghiola chi suspiri e speri…
l’Amuri eternu di n’avventureri,
è nu masculu bellu ma è propiu ‘mbalsamatu,
è tuttu fumu e non è mancu ‘nammuratu.
Tu ‘nci voi beni…e sarannu sulu peni,
‘nci piacinu li rosi ma ‘nci spagna di li spini.
A vogghia mu ‘ndi fai ricci e cannola,
ca u santu ch’è di marmuru non suda.
Tu si na principessa e non ti movi
di chistu bejiu mundu chi ti trovi.
No avi u cavaiu e si senti nu re,
non faci l’omu ma ‘nzomma chi gghiè?
Gira e predica e di paroli si cundi,
si perdi ‘nta li boschi in mezzu a li frundi.
Non ‘nci penzari cchiù…non era Amuri,
pecchì non ti cercau sempi cu cori.
E ricordati figghiola mia,
non è omu chi faci pe ttia,
l’amuri quando voli cerca locu
e l’omu vicinu a fimmana pigghia focu.
E si ‘nci pensi…ancora nu momentu
lu focu di pagghia non è nu sentimentu,
chi servi l’amuri si non è ricangiatu?
Megghiu sulu ca malu accumpagnatu!

Teresa Averta

Annunci