È FESTA DU RE

Domani è festa randi,
è festa di Parmi!
Sarria bellu, u ‘nci sarria a paci…
e nu mundu senz’armi.
Domani è festa du Re,
Di ‘nu Re poveru, e importanti.
E a genti non sapi mancu Chu jiè
U cumpundunu chi i santi.
Jiamu a missa ‘na vota l’annu
U ‘ndi facimu vidiri eleganti
Simu chjini di ipocrisia
E i peccati sugnu tanti.
‘Nte campi e ‘nte prati
Hiuriru rosi e violi,
e o cori di cristiani
non si sapi cchiù chi boli.
Domani, di Parmi è festa,
È tempu di taralli e curuji
lu suli scarfa pocu e non resta
pecchì trema ‘nta sti tempi buji.
Si vi domandanu sti giuvanotti
Chi sugnu chiji rami d’alivi beneditti
Dicitinci ca sugnu lacrimi
Di chiji animi muti ed affritti.
I Parmi di chiji cori nocenti
chi comu nenti a lu celu volaru
Chi jiru a chiju mundu vincenti
E cuntenti cchiù non tornaru.
Domani sarria giustu u facimu silenziu
Ca passa Unu ‘mportanti, passa nu Re!
Mu trovamu nu veru Senzu
Chi ‘nta sta vita purtroppo non ‘nc’è!
Guardamulu muti… vinni cu Ciucciareiju
Ascoltamu chi dici stu Giuvani Bejiu…
Mustratincillu e giuvani generazioni
Chistu è u Signuri, Chistu è Dio
Chi porta la Salvezza, la Liberazioni.

Teresa Averta

Annunci