LU DOLURI DI MARIA

Sutta a ‘sta amara Cruci
Lu cielu si fermau…
Lu chjiantu miu fu grandi
Chi la terra l’asciugau.

Signuri, Signuri mio
Figghjiu duci du cori mio.
Signuri mio nocenti e affrittu
Comu ti conzau stu mundu maledittu.

Lu Sarvaturi spogghjiatu e ‘mpisu a cruci
lu suli s’astutau e sin’ndi jiu la luci.
fu cundannatu ‘ngiustamenti,
Jestimatu e rejettu da genti…

Chi non cridíu ch’era Dio:lu veru missia
Penzau e sbagliau pe’ gnoranza e pocrisia.
Lu mundu vaci arredu sempi a farsità
E perdi la strada giusta pe la Verità.

Oh Hiuri profumatu, hiuri mio…
Come fazzu io, mó, senza di tia…
Perdutu amuri e figghjiu adoratu
Du cielu benedittu, du Patri eternu ‘mbiatu.

E jio ccà Madri di tutti, cu fratita Giuvanni,
Non pigghjiamu rigettu,
non stamu ’cchiú ‘nte panni.
U doluri è forti: è na spina dintra o cori
Mu guardamu ‘nta chijia cruci, nu Giustu chi mori.

Sangu mio, carni mia, figghjiu speciali
l’anima mia trapassata d’acutu pugnali.
Pietà, pietà pe tutti, pe ‘stu grandi dannu,
Perdunali Signuri ca non sannu chiju chi fannu…

Dammi forza mu t’aiutu,
figghjiu chi pozzu fari?
Dammi l’urtimu respiru
pemmu pozzu perdunari.
La cruci, lu calvariu e poi la morti
È tosta, e amara como o feli, chista sorti.

Figghjiu resta, resta e non ti ‘ndi jiri…
È sarva chi st’anima chi non pò cchiù suffriri.
E si pemmia ‘c’è ancora nu domani…
Torna… torna, ti pregu comu pezzu i pani.

Teresa Averta

-Immagini T. Averta-

Annunci