‘NCERA NA VOTA (Componimento in vernacolo)

Il focolare  (olio  su  tela  francese  81x60).JPG

‘Ncera ‘na vota
‘Ncera cu ‘ncera
Focularu e Ciminera
Ciminera catti ‘nterra
E ruppìu tutti li piatti.
Piatti, tazzi e piattini
U rumuri rispigghjiau  i vicini.

E restaru dijiuni, guardati nu pocu,
senza vrasci e senza focu.
Focularu s’incazzau
Ca u mangiari ‘nterra ‘nci starrupau.

Tutta curpa da vecchjareia
Cu nu nasu di tabacchera
-Io non ‘ncintru, mi gabbau u sonnu
peffavuri domandatici o nonnu-
E rispundi u vecchju ‘nta segghja
-Giustu ‘nta l’occhji mi jiu ‘na schegghja.

Tutta curpa i donna Custanza
Ca avi tri pulici ‘nta la panza:
unu ‘nci abballa, natru ‘nci sona,
natru ‘nci canta la mariola.

Non è beru, vecchju arrunatu
m’avia pigghjatu lu carbunatu.
Penza pettia ca ‘ndi stai ‘mbecchjandu
Cu sta tussi e cu st’affannu.

E rispundi cummari Vicenza
-ancora nc’è mangiari ‘nta dispenza
Non bogghjiu mu sentu cchjù sti gridati
Prestu, prestu venite e mangiati.

E rispundi a vecchja ‘nta tana:
Vaju e pigghju l’acqua a funtana
E si ‘c’è ‘na vuccia i vinu
Potìmu ‘mpocari puru u caminu.

E rispundi u ‘zi monacu giustu:-
Mangiamu ‘nzemi, si no, non c’è gustu.
Lu Previti di l’artari ‘nci d’accorgìu:-
Dopo da missa vegnu puru jio.

Ciminera ‘nci dissi a Focularu:-
Focu, mo arrivanu non c’è riparu;
Fa prestu fuji e chjama a ‘Za Lena
Sì beni u Previti è l’urtima cena.

Su tutti i perzuni i bona cuscenza
ca portanu sulu panza e prisenza
E statti queta o Ciminera,
Ca gugghji comu ‘na caffettera.

Hai ragiuni o Focu randi mio!
Basta nommu ‘ndi jettanu l’occhju
E a bbona i Dio!

Teresa Averta

Annunci