SAN FRANCISCU I PAULA

29791428_10211341240672160_2252953208496977900_n29595131_10211341237712086_6636281346510222147_n.jpg

O San Franciscu i Paula
chi ti trovi tra munti e ruscellu
di lu mundu si u benefatturi
di la Calabria si u suggellu.

Beju e santu ti fici mammata
fu ‘nu miraculu in tarda età,
ti ‘ndi jisti poi ‘nta l’eremu,
pemmu santiji l’umanità.

O San Franciscu i Paula
l’occhji mei rivolgiu a tia,
taumaturgu chi cunzola,
‘nta discordia e ‘nta malatia.

Su sicuru ca m’avvolgi
d’ammirabili sprenduri
chi s’irradia di lu visu
pecchì t’infiamma lu Signuri.

O san Franciscu seraficu e amabili
ch’appicciasti ‘nto cori, a carità
cu arduri mai stancabili
‘nd’annunciasti a Verità.

Ti cercu ‘na Grazia speciali,
e ti la cercu cu la paci
e se è Volontà di Dio,
poi beni mio, mu mi la faci.

San Franciscu mio di Paula
mi ‘mbippi l’acqua ca cucchjareja
‘nta lu corpu mio mi scivula
la grazia comu ‘na funtaneja.

Su ‘ndegnu di favuri i Dio
pe l’offesi chi ‘nci arrecai
ma su ‘nu poveru peccaturi
e ‘nci cercu perdunu, si sbagliai.

Oji a Paula mi dissi ‘nu Rosariu
e m’accostai a lu Corpu di Cristu,
mi ‘ntisi a missa ‘nta stu Santuariu.
e nu miraculu succedìu prestu.

Vitti malati, sufferenti e tribolati
pregari subba a stu santu munti
lu cielu li vitti chjiangiri ‘ndinocchjati
e mò ‘nta stu paisi li grazi spandi.

M’abbicinai ‘nta chija furnaci
duvi sarvastivu l’agnellu Martinellu,
mi ‘ntisi ‘nu focu e mi dezzi paci…
ca lu trattastivu comu a ‘nu fratellu.

Quantu esempiu e quantu amuri
‘nta lu mari randi di la vita
navigasti ‘nta li tempesti duri
e mò a lu cielu la gioia ti ‘mbita.

O san Franciscu, san Franciscu
ti supplicu tracciandi ‘na via
ascolta st’umili preghiera
e proteggi la Calabria mia.

Devoti a ‘ttia:- grazi ti dicimu
pe la tua santa protezioni.
Cu supplichi e preci ti ‘mbocamu
manda a tuttu mundu la benedizioni.

Teresa Averta
All rights reserved – © copyright
immagini di T. Averta

Annunci